apie projektą

VŠĮ „Vitražo manufaktūra“ jau 16 metų savo veikla stengiasi ugdyti pagarbą paveldui, kuo plačiau, šiuolaikinėmis priemonėmis, skleisti žinią apie krašto kultūrą, sukauptą profesinę patirtį ir neįkainojamą vitražo – unikalaus monumentaliojo meno kūrėjų palikimą.. Galerija–muziejus „Vitražo manufaktūra“ įkurta Stiklių g. 6, Vilniuje neatsitiktinai – tai miesto urbanistinio paveldo tradicijos tęsimas. Būtent šioje gatvėje XVI a. imtos steigti pirmosios stiklo manufaktūros. . Vitražo manufaktūra- muziejus yra vienintelė vitražo meno galerija ir muziejus Lietuvoje.  Autentiškuose XVI a. rūsiuose eksponuojami žymiausių Lietuvos vitražistų projektai, vitražai,  stiklo detalės. Dauguma jų priskirtini   XX amžiui.

Kamerinėje galerijos erdvėje, didelio mastelio kūriniai tėra pristatomi fragmentiškai – eksponuojant detales ir autentiškus projektus. Tai tarsi įvadas į didingą ir paslaptingą šviesos ir spalvų pasaulį.

Vitražas – monumentaliosios dailės šaka ir  šioje srityje sukurti darbai –  neatsiejama architektūros dalis. Dauguma jų – itin didelių formatų – plačiai pasklidę visoje Lietuvoje.

Siekis, kuo plačiau ir išsamiau  pristatyti šią monumentaliąją dailės šaką, atsiliepiant į plačiosios visuomenės poreikius, pasitelktos naujausios technologijos –sukurtas Virtualus Lietuvos vitražų Žemėlapis – įrankis, padedantis įtaigiai pristatyti plačią ir išsamią vaizdinę medžiagą.

 

Julijos Vaičienės  įkurtos, Všį„Vitražo manufaktūros“  galerijos- muziejaus ,  ilgus metus puoselėtas  siekis,  sukurti  žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos visų, Lietuvoje, viešosios paskirties objektuose, sukurtų vitražų vietos, realizuojamas. Virtualaus Žemėlapio svetainės sukūrimas tapo dideliu žingsniu, saugant unikalų paveldą. Didelis visuomenės domėjimasis unikalia meno sritimi, aktyvus ir nenuilstamas vitražo ir stiklo menininkės, galerijos darbuotojos,  Eglė Butkutė, tiriamasis darbas apie Lietuvos vitražo meno raidą, surinkta istorinė medžiaga apie šios srities palikimą ir kūrėjus, technologinės galimybės ir finansinė Lietuvos Kultūros Taryba parama, tapo prielaidomis sėkmingam naujos svetainės startui.

 

Vitražo muziejaus tikslas:

Įgyvendinant Lietuvos ir Europos sąjungos kultūros paveldo prioritetus, sukurtas įrankis  reikalingas įtaigiai ir  vaizdžiai pateikti unikalią  medžiaga. Aktualizuoti ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, Lietuviškojo vitražo mokyklos tradicijas jų reikšmę ir svarbą, siekiant jas išsaugoti ir perduoti ateities kartoms perkeliant informaciją į elektroninę erdvę. Mūsų, kaip atminties institucijos tikslas, kaupti ir saugoti informaciją apie Lietuvoje sukurtų vitražų vietas ir autorius, didinti prieinamumą, tokiu būdu padidinant kultūros paveldo objektų aktualumą ir matomumą.

Vitražo muziejaus uždaviniai:

  • Ypatingai atkreipti Lietuvos ir tarptautinės bendruomenės dėmesį, kad vitražas, meno šaka, pastarąjį šimtmetį plačiai garsinusi Lietuvą, yra verta išskirtinio dėmesio išsaugant unikalų paveldą.
  • Kaupti ir sisteminti informaciją apie visų, Lietuvoje sukurtų, vitražų vietas ir autorius.

Surinktą informacija suskaitmeninti ir perkelti į virtualų žemėlapį.

  • Lietuvos vitražo muziejaus svetainėje, talpinti informaciją apie šių dienų vitražo aktualijas, straipsnius, nuotraukas, liudijimus, išryškinant – vitražo meno aktualumą, puikią jo dermę ir pritaikomumą  ne tik viešosiose erdvėse, sakralinės paskirties pastatuose, bet ir šiuolaikiniuose interjeruose – tuo prisidėti, prie Lietuvos vitražo meno mokyklos ir tradicijos išsaugojimo.

 

2020 metais,  startavus  virtualaus Lietuvos Vitražų Manufaktūros Žemėlapio projektui,  svetainė bus nuolat papildoma informacija, apie naujai sukurtų parodinių ar architektūroje instaliuotus vitražų vietas. Restauruotų,  grąžintų į objektus kūrinių, ar benykstančių  ir reikalingų pagalbos vitražų  likimus. Tai bus tarsi vitražų archyvavimas ir įamžinimas, nes laikui bėgant, keičiantis pastatų savininkams ir statinių paskirčiai,  vitražai sunaikinami, perkeliami – taip prarandant kūrinius  ir informaciją.

Projektas bus tęstinis, ir susisteminant ir pradedant kelti turimą medžiagą. Vėliau Planuojama nuolat pildyti žemėlapį, rinkti informaciją ir ją publikuoti svetainėje. Mūsų kaip atminties institucijos tikslas kaupti ir saugoti informaciją apie Lietuvoje sukurtų vitražų vietas ir autorius, didinti informacijos prieinamumą. Ji tarnautų skatinant turizmo paslaugas ir viešinant Lietuvos kultūros unikalumą bei pasiekimus.

 

Projektą remia Lietuvos Kultūros Taryba.